Gebrek aan vrijwilligers voor OpenOffice

openoffice.jpg

Eens was het het beste gratis alternatief voor Microsoft Office, en nu lijkt het op sterven na dood; OpenOffice. Dennis E. Hamilton, vice president van de meewerkende vrijwilligers luidt de noodklok in de mailing list van het project. Volgens hem is het stoppen van het project een serieuze mogelijkheid, nu er een schrijnend tekort ontstaat aan vrijwilligers. Het heeft er alle schijn van dat bij de afsplitsing van LibreOffice, de meeste ontwikkelaars daarheen zijn meeverhuist. LibreOffice floreert intussen, en brengt veel meer updates uit. Het gebrek aan mankracht brengt nu de veiligheid van OpenOffice in gevaar; het is (zelfs) niet meer in staat om snel de hoogst noodzakelijke beveiligingsupdates uit te brengen. Zo bracht OpenOffice zelf het publiek in juli van een lek op de hoogte, maar liet de patch een maand op zich wachten, waarbij OpenOffice zelf de suggestie deed om intussen Microsoft Office of LibreOffice te gebruiken. Reden voor Hamilton om een plan van aanpak te schrijven voor het beĆ«indigen van OpenOffice, inclusief wat er met de code moet gebeuren, hoe de social media accounts moeten worden opgeheven en hoe het project management team zou stoppen met functioneren. Hij heeft er inmiddels de discussie in het forum mee aangewakkerd.
Ik heb de discussie een beetje proberen te volgen, en een flink gebrek aan mankracht lijkt inderdaad de kern van het probleem. Verder lijken de overgebleven actievelingen vooral gedreven door een groot rechtvaardigheidsgevoel; wat OpenOffice doet is wel, en wat LibreOffice doet is niet 'eerlijk'. Het lijkt me veel praktischer om je neer te leggen bij de status quo en de krachten te bundelen. In LibreOffice. -RO