ITSMF Survey

Op 17 april a.s. start voor de 3e keer de ITSM Survey: met dit onderzoek wordt de stand van zaken in het IT-servicemanagement vakgebied onderzocht.

Een deskundig team heeft zich gebogen over een vragenlijst waarbij met een voor u zo gering mogelijke inspanning een maximum aan inzichten in verschillende onderwerpen verkregen zal worden. Ongeveer 20 minuten inspanning maakt het mogelijk om een goed beeld te krijgen van de positie en de perspectieven van het vakgebied.

Uiteraard zal ITSMF een uitgebreide rapportage over de resultaten verzorgen aan haar leden en andere belangstellenden. Daarnaast zullen alle respondenten automatisch een samenvatting van de resultaten toegestuurd krijgen (mits daar prijs op wordt gesteld).

U kunt meewerken aan dit onderzoek, door de vragenlijst in te vullen. ITSMF verloot onder de respondenten 10 boeken uit de ITSM Library.