Notulen ALV 28 maart 2007 beschikbaar

De notulen van de ALV van 28 maart j.l. zijn beschikbaar voor de leden van de NGN.
Je kunt deze vinden onder het onderdeel 'Voor leden' - 'Notulen' ALV 28 maart 2007

Tevens vind je onderaan deze notulen een link naar de video-impessie van deze ALV.