Google Safe Browsing helpt webmasters

Google Safe Browsing.jpg

Google heeft de Safe Browsing dienst voor webmasters uitgebreid. Het 'Security Issues' geeft nu meer informatie en details over veiligheidsonregelmatigheden die er gevonden worden. Daarnaast geeft het Safe Browsing console aanbevelingen over te nemen maatregelen, samen met links naar meer informatie over bepaalde problemen. Webmasters worden opgeroepen om hun websites aan te melden bij Safe Browsing, zodat Google deze webmasters snel op de hoogte kan brengen, mocht er iets geks op die website worden ontdekt.